Turističke agencije

TURISTIČKE AGENCIJE

Naš program za turističke agencije nudi sledeće opcije:

  • Formiranje rezervacija, predračuna i računa
  • Pojedinačne i zbirne uplate klijenata
  • Formiranje platnih naloga za firme u kojima su klijenti zapošljeni
  • Automatsko formiranje dugovanja prema organizatoru, kao i evidencija uplata organizatoruComments are closed