eFakture

Od aprila 2022. godine u program za finansijsko knjigovodstvo za budžetske korisnike je integrisana mogućnost rada sa eFakturama.

Detaljnije

eFiskalizacija

U primeni je novi program za maloprodaju koji je u urađen po zahtevima eFiskalizacije 2022.

Detaljnije