SPIRI integracija

Integracija SPIRI sistema u klasično računovodstvo i finansijsko planiranje je u novoj verziji Elping IPS sistema veoma izražena. Omogućava se pojednostavljen rad korisnika uz maksimalnu efikasnost.

Detaljnije

eFiskalizacija

U primeni je novi program za maloprodaju koji je u urađen po zahtevima eFiskalizacije 2022.

Detaljnije