Evidencija uplata učenika

EVIDENCIJA UPLATE UČENIKA – EUU

Naš program za evidenciju uplata učenika sadrži sledeće opcije:

  • Zbirno zaduživanje škole, odeljenja ili pojedinačno zaduživanje učenika ili grupe učenika
  • Mogućnost unosa zaduženja preko šablona
  • Štampanje virmana, priznanica i primera popunjenih uplatnica
  • Pregled zaduženja učenika za celu školu, određeno odeljenje ili određenog učenika
  • Automatizovano slanje izveštaja o zaduženju i uplatama učenika na e-mailove razrednih starešina
  • Automatizovano preuzimanje izvoda

Comments are closed