Finansijsko knjigovodstvo

FINANSIJSKO KNJIGOVODSTVO – FK

Naš program za finansijsko knjigovodstvo sadrži sledeće opcije:

 • Knjiženje naloga na sa dodatnim informacijama koje omogućavaju praćenje promena po izvorima i podizvorima finansiranja, programima, programskim aktivnostima, projektima i finansijskim planovima
 • Detaljno izveštavanje u skladu podacima unetim u procesu knjiženja
 • Automatsko povezivanje i knjiženje podataka iz ostalih modula sistema
 • Programsko preuzimanje podataka iz drugih dostupnih baza (SPIRI, EPP, eFakture,…) i omogućavanje dalje obrade tih podataka bez potrebe za ručnim unosom
 • Automatsko popunjavanje svih pratećih knjiga direktno iz knjiženja (knjiga primljenih i izdatih računa, PDV evidencija,…)
 • Automatsko formiranje svih periodičnih izveštaja (Obrazac 5, bilans stanja/uspeha, PFI-GFI…)
 • Mogućnost istovremenog praćenja više finansijskih planova (opštinski, republički…)
 • Potencijalna integracija knjigovodstva IBK sa nadređenim instancama – konsolidacija
 • Predavanje zahteva za prenos sredstava Opštini direktno iz programa
 • SPIRI integracjia – preuzimanje odbrenih finansijskih planova i kvota i automatizovana priprema kumulativnih preuzetih obaveza

Prednosti programa:

 • Sveobuhvatnost
svi poslovi u knjigovodstvu IBK su obuhvaćeni
 • Jednostavnost korišćenja
intuitivni rad + korisnička podrška
 • Povezanost modula
podaci uneti na jednom mestu se koriste svuda
 • Uvoz i izvoz podataka iz svih evidencija
SPIRI – EPP, eFakture, GFI/PFI, CROSO, ZP,…
 • Automatizacija knjiženja
povezivanje podataka, ponovno korišćenje istih
 • Prilagodljivost izveštavanja
automatski Obrazac 5, i svi ostali izvešt. pp
 • Povezanost sa spoljnim sistemima
na Republičkom i Opštinskom nivou
 • Kontinuirano prilagođavanje programa
zakonske i praktične promene diktiraju razvoj
 • Podrška korisnicima
na više nivoa, konstantno i bez dodatnih troškova

Comments are closed