Download


Naziv Opis
IPL Izveštaj o isplaćenim platama za ugovoreni broj radnika
IPL-X Izveštaj o isplaćenim platama, po koeficijentu
IP Zahtev za uplatu plata, dodataka i naknada
M4-K Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade i naknade zarade za zaposlene osiguranike
MUN/MUNK Prijava o uplati doprinosa po osnovu ugovorene naknade
NZ-1 Spisak obračunatih naknada zarada i isplata naknada
Obrazac 1 Podaci o zaposlenima na neodredjeno i odredjeno vreme, izabranim i postavljenim licima
Obrazac 2 Podaci o angažovanim licima na osnovu ugovora
Obrazac 4 Podaci o primanjima zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica
PPP Pojedinačna poreska prijava
RAD-1 I 1. strana mesečnog izveštaja o zaposlenima i o zaradama zaposlenih
RAD-1 II 2. strana mesečnog izveštaja o zaposlenima i o zaradama zaposlenih
RAD-1 III 3. strana mesečnog izveštaja o zaposlenima i o zaradama zaposlenih

Comments are closed