Kadrovska evidencija

KADROVSKA EVIDENCIJA

Naš program za kadrovsku evidenciju sadrži sledeće opcije:

  • Kompletna evidencija radnika u radnom odnosu i van radnog odnosa
  • Izrada ugovora
  • Mogućnost arhive kompletne dokumentacije u elektronskom obliku
  • Preračun pripadajućeg godišnjeg odmora, zahteva za markice osiguranja
  • Serijsko izdavanje rešenja – aneksa (po raznim osnovama)
  • Izveštaji po potrebi korisnika
  • Elektronska prijava i odjava radnikaComments are closed