Izvoz u PD

U našem programu za obračun ličnog dohotka od sada je moguć izvoz podataka u novi PD obrazac. Formiranje obrasca je usklađeno sa najnovijim korisničkim uputstvom izdatim od strane Poreske Uprave, koje je objavljeno 13. januara 2014. godine. U programu je moguće formiranje XML sloga za slanje, pregled podataka, korisnička izmena zaglavlja i pojedinačnih slogova, a takođe je moguće formiranje PD obrasca za više obračuna.

Comments are closed